anttempti

anttempti
anttem̃pti, -ia, añttempė žr. užtempti: 1. J, Š Ančtem̃psi an kurpalio, teip išeis puiki, išlenkti, aš pati esu dirbusi medpadžius Pkl. 2. Sermėgą vis kokią ne kokią zuperinę anttem̃psma KlvrŽ. 3. žr. aptempti 2: Jos sijonai siaurai antitempti I.Simon.
antitemptaĩ adv.: Tautrimienė glostosi liemenį ir glodina antitemptai pasiūtą juodą šnabždančią suknią I.Simon.
\ tempti; anttempti; aptempti; atitempti; įtempti; ištempti; nutempti; patempti; partempti; pertempti; pietempti; pratempti; pritempti; raztempti; sutempti; užtempti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • aptempti — aptem̃pti, ia, àptempė tr. Rtr, Š 1. LL97, Rd aptraukti, apdėti, apsiūti, apkalti ir pan. kuo iš viršaus ar aplink: Milelio aptem̃pdavo an kailinių Sdb. Nuspirkai medžiagos kokios i apìtempei paltelį Klt. Koja [sergančio reumatu] kailiu apsiūta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitempti — atitem̃pti, ia, atìtempė tr. KŽ; Ser, atatem̃pti, ia, atàtempė Š, attem̃pti, ia, àttempė KŽ 1. atvilkti, atitęsti: Jį atìtempė tie kuliganai prie kelio i visą sumuštą paliko Vl. Atitem̃psu karukus, i sutilps medžiai Vkš. | refl. tr. Š. 2. Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištempti — ištem̃pti, ia (ìštempia), ìštempė K, NdŽ; N, L 1. tr. R, R42,48, MŽ, MŽ56,64, M, Š, Rtr, KŽ, PolŽ61, Žb padaryti ilgesnį, platesnį ar didesnį, ištęsti: Labai ištem̃pus, virvė gali nutrūkti KŽ. Išriečia, ištem̃pia gražiai [kurpes] PnmŽ. Tėtis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutempti — nutem̃pti, ia (nùtempia), nùtempė Š, Rtr, KŽ 1. tr. tempiant numauti, nuvilkti, nutraukti žemyn: Jis atsegė pirštinę ir atsargiai nutempė ją rš. Aš liuobu tas sukneles žemėn nutem̃psiu Trk. Staltiesę jaunoj nùtempia, kad ir kitos mergos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partempti — partem̃pti, ia (par̃tempia), par̃tempė tr. NdŽ 1. DŽ1, Trk sunkiai parvilkti: I kaip aną partem̃psi už tų plaukų suėmęs? Žeml. Kažin ar tokį vežimą arkliai partem̃ps namo? Žvr. | refl. tr.: Senelis su šuneliu parsìtempė rogutes namo Brž. 2. Sug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patempti — patem̃pti, ia (pàtempia), pàtempė K, Š, DŽ, KŽ 1. tr., intr. Klt tempiant, traukiant padidinti, pailginti, paplatinti: Stalas pàtemptas, svečiai susėdę Krš. Norints ir labai norėjo būt didelis, bet gerai žinojo, ka niekas manęs až ausų aukštyn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertempti — tr. N, KŽ 1. Vkš ištiesti, užtiesti, permesti per ką arba nuo vienos pusės iki kitos: Išilgai vežimo pertempė virvę DŽ1. Nuo vieno upės krašto lig kito jau partem̃ptas lynas dėl paramo Skrb. Partempė par kelią virvę – apsimokėkiat Rdn. | prk.: O… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pietempti — pietem̃pti, ia, piẽtempė (dial.) tr. įtempti: Pytem̃pk šiutą (virvę burėms įtempti), kiek valioji, ir važiuok [burlaiviu] Dov. tempti; anttempti; aptempti; atitempti; įtempti; ištempti; nutempti; patem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratempti — pratem̃pti, ia, pràtempė NdŽ 1. tr. DŽ, KŽ tempiant pailginti ar paplatinti: Batai kojas spauda, reiks nešti šiaučiuo, gal galės ant kurpulio užmovęs pratem̃pti Vkš. Jau baltuo[ja], kai pratempì (išnešioji drabužį) Jrb. Velnias sukando dantim… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritempti — pritem̃pti, ia (prìtempia), prìtempė tr. Š, NdŽ, KŽ 1. BzF187, LL21, KlvrŽ tempiant priartinti: Pritem̃pk virvę ligi stulpo DŽ1. | prk.: Prie socialinių problemų kartais pritempiamas ir kalbų tarpusavio poveikis LKXVI18. Išvados prìtemptos DŽ1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”